Et ordentligt arbejdsmiljø er blevet en større faktor i dag end den har været tidligere. Man er blevet mere opmærksomme på folks ve og vel.

Derfor har vi, da vi til dagligt arbejder i højden og med åben ild gjort os en del tanker for at skabe et så godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere som overhovedet muligt.

Vi bliver udsat for alle typer vejr, når vi arbejder i højden med risiko for nedstyrtning samt med tunge løft og ekstrem varme fra tagpapbrænderen.

Disse påvirkninger har medført en stribe krav fra forskellige myndigheder som vi naturligvis på bedst mulig måde prøver at overholde.

Vi prøver så vidt muligt at undgå tunge løft op ad en stige ved at hejse materialer op med kran, desuden bruger vi kortere ruller tagpap for at mindske belastningen for medarbejderne.

Hvis vi arbejder på steder hvor der er særlig risiko for nedstyrtning eller der er krav om sikkerhedsmateriel, bliver dette naturligvis opsat.

Vi udarbejder en arbejdspladsvurdering (APV) i tæt samarbejde med vores tagdækkere for at opnå bedst muligt sikkerhed for folkene.

Vi tager hensyn til naturen så vi stadig kan have et dejligt miljø i Danmark.

Vi rydder derfor altid pænt op efter os og har lavet en aftale med et renovationsfirma op at opsamle vores affald så det bliver sorteret så vi på den måde beskytter naturen bedst muligt.

Vi ønsker at vores arbejde blive udført på den bedst forsvarlige måde inden for de rammer som er gældende samtidig med at naturen ikke skal lide nogen last.

KC_Erhvervsdonor _e -mailsignatur